6. - 8. augusta 2021

Vstupenky na 45. ročník PFS

Vstupenky si môžete zakúpiť na priamo na vstupe do Múzea oravskej dediny.

Podroháčske folklórne slávnosti sú najstarším pravidelným folklórnym podujatím na Orave. Od svojho začiatku sa konajú v areáli amfiteátra v Zuberci – Brestovej, v tesnej blízkosti Múzea oravskej dediny.

Tento ročník sa bude konať len v Múzeu oravskej dediny. Počas celého trvania festivalu budú dôsledne rešpektované všetky aktuálne protipandemické, hygienické a bezpečnostné opatrenia a nariadenia, ako i stanovený počet osôb na podujatí.

V programovej štruktúre 45. ročníka nebude chýbať prezentácia kultúry Oravy, a to jej žijúcimi nositeľmi detí a dospelých. Aj tento rok má v programovej štruktúre slávností svoje miesto aj prezentácia kolektívov z piatich regiónov Žilinského kraja. Hosťami jednotlivých programov sú súbory zo Slovenska. Prinášame Vám vystúpenia folklórnych súborov, skupín, ľudových hudieb, sólistov, či ukážky remeselníkov, a to všetko v duchu ľudovej kultúry. Počas slávností sa v múzeu koná Tradičný oravský jarmok oživených remesiel.

Program je rozdelený na programové bloky a na každý blok sa kupuje vstupenka osobitne. Vstup na program je možný 30 minút pred jeho začiatkom.

Vstup do areálu bude podmienený preukázaním sa platnou vstupenkou v tlačenej alebo digitálnej forme. Vstupenka na festival platí v uvedenom čase aj do celého areálu Múzea oravskej dediny. Po skončení programu je nutné opustiť areál Múzea oravskej dediny.

Deti do 6 rokov majú vstup zdarma.

Zľavnené vstupné: Deti 6 – 15 rokov, ZŤP, sprievodca pre ZŤP/S, Dôchodca 70+, obyvateľ obce Zuberec (nárok na zľavnené vstupné je potrebné na mieste podujatia preukázať predložením príslušného preukazu, preukazu ZŤP, prípadne dokladu totožnosti).

Ceny vstupného

Program je rozdelený na bloky a na každý blok sa kupuje vstupenka osobitne. Vstupenka na festival platí v uvedenom čase aj do celého areálu Múzea oravskej dediny. Predaj vstupeniek pre stanovený počet osôb na jednotlivé programové bloky festivalu začne dňa 27.7.2021.

Piatok 6. 8. 2021

Večer v Múzeu oravskej dediny

Múzeum oravskej dediny, Zuberec – Brestová
17:00 – 19:00
Cena: 8 € / zľavnené 6 €

Po zbojníckych chodníčkoch

19:00 – 21:00
Oravský Biely Potok
Cena: 3 € / zľavnené 1.5 €

Vstupenky na tento blok programu sa kupujú priamo cez OÚ v Oravskom Bielom Potoku!

Sobota 7. 8. 2021

Čriepky ľudovej kultúry Oravy
Prechádza po Orave a po múzeu I. 

Múzeum oravskej dediny, Zuberec – Brestová
9:00 – 13:00
Cena: 8 € / zľavnené 6 €

Čriepky ľudovej kultúry Oravy
Prechádza po Orave a po múzeu II. 

Múzeum oravskej dediny, Zuberec – Brestová
15:00 – 19:00
Cena: 10 € / zľavnené 6 €

Nedeľa 8. 8. 2021

Čriepky ľudovej kultúry Oravy
Prechádza po kraji a po múzeu I. 

Múzeum oravskej dediny, Zuberec – Brestová
9:00 – 13:00
Cena: 8 € / zľavnené 6 €

Čriepky ľudovej kultúry Oravy
Prechádza po kraji a po múzeu I. 

Múzeum oravskej dediny, Zuberec – Brestová
14:00 – 18:00
Cena: 10 € / zľavnené 6 €

Zľavené vstupné: Deti 6 – 15 rokov, ZŤP, sprievodca pre ZŤP/S, Dôchodca 70+, Obyvateľ obce Zuberec
Deti do 6 rokov majú vstup zdarma.