6. - 8. augusta 2021

Vstupenky na 45. ročník PFS

Online predaj vstupeniek

Podroháčske folklórne slávnosti sú najstarším pravidelným folklórnym podujatím na Orave. Od svojho začiatku sa konajú v areáli amfiteátra v Zuberci – Brestovej, v tesnej blízkosti Múzea oravskej dediny.

Tento ročník sa bude konať len v Múzeu oravskej dediny. Počas celého trvania festivalu budú dôsledne rešpektované všetky aktuálne protipandemické, hygienické a bezpečnostné opatrenia a nariadenia, ako i stanovený počet osôb na podujatí.

V programovej štruktúre 45. ročníka nebude chýbať prezentácia kultúry Oravy, a to jej žijúcimi nositeľmi detí a dospelých. Aj tento rok má v programovej štruktúre slávností svoje miesto aj prezentácia kolektívov z piatich regiónov Žilinského kraja. Hosťami jednotlivých programov sú súbory zo Slovenska. Prinášame Vám vystúpenia folklórnych súborov, skupín, ľudových hudieb, sólistov, či ukážky remeselníkov, a to všetko v duchu ľudovej kultúry. Počas slávností sa v múzeu koná Tradičný oravský jarmok oživených remesiel.

Program je rozdelený na programové bloky a na každý blok sa kupuje vstupenka osobitne. Vstup na program je možný 30 minút pred jeho začiatkom.

Vstup do areálu bude podmienený preukázaním sa platnou vstupenkou v tlačenej alebo digitálnej forme. Vstupenka na festival platí v uvedenom čase aj do celého areálu Múzea oravskej dediny. Po skončení programu je nutné opustiť areál Múzea oravskej dediny.

Deti do 6 rokov majú vstup zdarma.

Zľavnené vstupné: Deti 6 – 15 rokov, ZŤP, sprievodca pre ZŤP/S, Dôchodca 70+, obyvateľ obce Zuberec (nárok na zľavnené vstupné je potrebné na mieste podujatia preukázať predložením príslušného preukazu, preukazu ZŤP, prípadne dokladu totožnosti).

Ceny vstupného

Program je rozdelený na bloky a na každý blok sa kupuje vstupenka osobitne. Vstupenka na festival platí v uvedenom čase aj do celého areálu Múzea oravskej dediny. Predaj vstupeniek pre stanovený počet osôb na jednotlivé programové bloky festivalu začne dňa 27.7.2021.

Piatok 6. 8. 2021

Večer v Múzeu oravskej dediny

Múzeum oravskej dediny, Zuberec – Brestová
17:00 – 19:00
Cena: 8 € / zľavnené 6 €

Po zbojníckych chodníčkoch

19:00 – 21:00
Oravský Biely Potok
Cena: 3 € / zľavnené 1.5 €

Vstupenky na tento blok programu sa kupujú priamo cez OÚ v Oravskom Bielom Potoku!

Sobota 7. 8. 2021

Čriepky ľudovej kultúry Oravy
Prechádza po Orave a po múzeu I. 

Múzeum oravskej dediny, Zuberec – Brestová
9:00 – 13:00
Cena: 8 € / zľavnené 6 €

Čriepky ľudovej kultúry Oravy
Prechádza po Orave a po múzeu II. 

Múzeum oravskej dediny, Zuberec – Brestová
15:00 – 19:00
Cena: 10 € / zľavnené 6 €

Nedeľa 8. 8. 2021

Čriepky ľudovej kultúry Oravy
Prechádza po kraji a po múzeu I. 

Múzeum oravskej dediny, Zuberec – Brestová
9:00 – 13:00
Cena: 8 € / zľavnené 6 €

Čriepky ľudovej kultúry Oravy
Prechádza po kraji a po múzeu I. 

Múzeum oravskej dediny, Zuberec – Brestová
14:00 – 18:00
Cena: 10 € / zľavnené 6 €

Zľavené vstupné: Deti 6 – 15 rokov, ZŤP, sprievodca pre ZŤP/S, Dôchodca 70+, Obyvateľ obce Zuberec
Deti do 6 rokov majú vstup zdarma.